Skip to content
Oferta:

Superwizja

Superwizja może odbywać się w dwóch formach: indywidualnej i grupowej. Spotkanie superwizji indywidualnej trwa ok 45-50 min.

Superwizja jest niezbędnym narzędziem w pracy psychoterapeuty, pozwalającym na lepsze rozumienie problematyki pacjenta i zjawisk pojawiających się w procesie leczenia. 

Wspiera terapeutę w utrzymaniu postawy terapeutycznej, umożliwiając mu bardziej efektywne prowadzenie procesu leczenia. 

Z konsultacji interwencyjnych mogą skorzystać osoby, które zgłaszają następujące problemy:

  • żałoba
  • rozstanie
  • ciężka choroba