Skip to content
Zespół:

Antonina Jankowska

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

She also provides psychotherapy in English.

Bio:

Ukończyła studia licencjackie na kierunku psychologii na Uniwersytecie Kent w Anglii oraz uzyskała tytuł magistra psychologii społecznej i zdrowia na Uniwersytecie Maastricht w Holandii. Obecnie rozszerza swoje umiejętności w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – podyplomowego szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje kompetencje podnosi biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w ośrodku wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, oraz w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Odbywała również staże na oddziałach leczenia psychiatrycznego.

Pracuje przestrzegając zasad Kodeksu etycznego psychologa. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd – kadry szkoleniowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię osób dorosłych. W pracy terapeutycznej korzysta z TFP.

Zobacz także: