Skip to content
CZYTELNIA:

Podejście psychodynamiczne

Podejście psychodynamiczne jest jednym z nurtów terapeutycznych. Wywodzi się z klasycznych i współczesnych koncepcji psychoanalitycznych, współczesnej psychiatrii i neurobiologii. Paradygmat psychodynamiczny zakłada, iż ludzkim życiem kierują nieświadome procesy, manifestujące się m.in. we wzorcach relacji z innymi ludźmi, objawach, marzeniach sennych, przejęzyczeniach i innych.