Skip to content
Oferta:

Psychoterapia indywidualna

Sesje odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 min. 

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna realizowana jest w formie regularnych spotkań pacjenta z terapeutą. 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest 3-4 konsultacjami, których celem jest ustalenie wstępnej diagnozy i ustanowienie ram leczenia. Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna może trwać do kilku lat.  Sesje odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 min. 

Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana w leczeniu:

 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • problemów ze snem
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • problemów psychoseksualnych
 • innych zaburzeń o podłożu nerwicowym

Z psychoterapii mogą skorzystać osoby, które zgłaszają następujące problemy:

 • obniżony nastrój
 • zmienność nastroju
 • poczucie niskiej wartości
 • brak satysfakcji
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • konfliktowość
 • kryzysy życiowe
 • przewlekły stres