Skip to content
CZYTELNIA:

TFP – Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu

Terapia skoncentrowana na przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy -TFP) to wyspecjalizowane, oparte na dowodach empirycznych podejście terapeutyczne do leczenia zaburzeń osobowości.

TFP zostało opracowane w Instytucie Zaburzeń Osobowości Weill Cornell Medical College w USA przez prof. Otto Kernberga i jego zespół. Bazuje na psychodynamicznym modelu relacji z obiektem w psychologicznym funkcjonowaniu. Psychoterapia skupia się na analizie zinternalizowanych obrazów self i innych, które organizują interpersonalne doświadczenia pacjenta. Wyolbrzymione, zniekształcone i nierealistyczne wewnętrzne obrazy self i innych, charakterystyczne dla poważnych zaburzeń osobowości, współwystępują z problemami w regulacji emocji, poczucia wartości i z problemami w relacjach interpersonalnych.

 Leczenie koncentruje się na analizie relacji przeniesieniowych i pozaprzeniesieniowych. Eksploracja wewnętrznych wzorców relacji zaktywowanych w relacji terapeutycznej i innych relacjach interpersonalnych pacjenta pozwala na ich modyfikację, co jest głównych celem leczenia. Ostatecznym celem TFP jest stworzenie bardziej stabilnego, realistycznego i lepiej zintegrowanego obrazu siebie i innych, co prowadzi do poprawy w funkcjonowaniu interpersonalnym i w adaptacji do życia.