Skip to content
Zespół:

Patrycja Lutkiewicz

Psycholog, psychoterapeutka, doradca psychospołeczny i zawodowy.  W trakcie 4-letniej Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) przygotowującej do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

Bio:
Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie doradztwa psychospołecznego na Uniwersytecie Szczecińskim, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i psychospołecznego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu). Ukończyła między innymi: roczne szkolenie z psychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży organizowane przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej, szkolenie z terapii behawioralno-poznawczej organizowane przez Centrum Psychologii Integralnej InTeGral oraz Studium Analizy Transakcyjnej przeprowadzone przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION.

Uczestniczka seminariów teoretyczno-klinicznych w nurcie psychoanalitycznym organizowanego przez Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej Continuum prowadzonych przez terapeutkę szkoleniowa i superwizorkę PTPP oraz Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc m. in. w wykładach, szkoleniach i konferencjach naukowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe między innymi w obszarze szkoleniowo-doradczym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpracowała z firmami i instytucjami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich lub PFRON.

Od kilku lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną pracując indywidualnie z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów szkoleniowych rekomendowanych przez PTPP i PTPa.

Pracuje w oparciu o Kodeks Etyczny przyjęty przez PTPP. Prowadzi psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci

Zobacz także: