Skip to content
Zespół:

Urszula Kuśmierz-Kania

Psycholożka, specjalistka psychologii klinicznej (nr 006/2017.2/1), certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (nr 132), certyfikowana psychoterapeutka Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy (EAP), superwizorka szkoleniowa Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Założycielka Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej EGO.
Bio:
Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna i edukacji) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych zarządzanie personelem na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z zakresu specjalizacji w obszarze psychologii klinicznej na UAM w Poznaniu. Ukończyła 4-letnią szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zrealizowała I stopień szkolenia „Terapia oparta na mentalizacji” (MBT- Mentalization Based Theory), organizowanego i certyfikowanego przez Anna Freud Centre w Londynie i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Uczestniczyła w 4-letniej grupie szkoleniowo-superwizyjnej z zakresu TFP- Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu(Transference- Focused Psychotherapy) pod przewodnictwem prof. Erica A. Fertucka (Associate Professor Department of Psychology New York State Psychiatric Institute Columbia University Medical Center) superwizora ISTFP (International Society of Transference Focused Psychotherapy). Aktualnie uczestniczy w grupie szkoleniowo-superwizyjnej z zakresu TFP- Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference-Focused Psychotherapy) prowadzonej przez dr Eduarda Vendysova- Bakalarova – superwizorkę ISTFP (International Society of Transference Focused Psychotherapy).

Jako psycholożka i psychoterapeutka pracuje od 2003 r. prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując min. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Leczenia Chorób Psychosomatycznych ZUS w Centrum Psychiatrycznym w Szczecinie, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w ZOZ MSWiA w Szczecinie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii. 

Prowadziła wiele szkoleń, warsztatów, wykładów i treningów psychologicznych m.in. w ramach projektów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, współpracy z firmami szkoleniowymi i uczelniami wyższymi w Szczecinie. 

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd, PTP i ISTFP. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. V-Prezeska Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc m. in. w sympozjach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Prowadzi psychodynamicznie zorientowaną psychoterapię osób dorosłych oraz superwizję dla psychoterapeutów.

Zobacz także: