Skip to content
Oferta:

Interwencja w kryzysie

 Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 45-50 min.

To forma pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu psychicznego. Jest to pomoc krótkoterminowa, ograniczona w czasie.  

Celem jest wsparcie w kryzysie, wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją i wzmacnianie adaptacyjnych mechanizmów obronnych.

Z interwencji w kryzysie mogą skorzystać osoby, które zgłaszają następujące problemy:

  • żałoba
  • rozstanie
  • ciężka choroba