Skip to content
Oferta:

Konsultacje Psychologiczne

Spoktania odbywają się w ilości ustalonej z pacjentem i trwają 45-50 min. 

Konsultacja psychologiczna to jedno bądź kilka spotkań, których celem jest wstępne rozpoznanie problematyki zgłaszanej przez pacjenta i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. 

Często poprzedza proces psychoterapii, ale w niektórych sytuacjach terapeuta może skierować pacjenta do innego specjalisty np. psychiatry, bądź neurologa lub rozważyć inną niż psychoterapia formę pomocy psychologicznej.

Z konsultacji psychologicznych mogą skorzystać osoby, które zgłaszają następujące problemy:

  • obniżony nastrój
  • zmienność nastroju
  • poczucie niskiej wartości
  • brak satysfakcji
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • konfliktowość
  • kryzysy życiowe
  • przewlekły stres